Vi utför alla förekomande byggnadsplåtslageriarbeten

Takarbeten

 • Bandtäckning plåttak
 • Trp-plåt
 • Rostfria tak
 • Tegeltak m.m.

Takavvattning

 • Hängränna
 • Stuprör
 • Fotränna

Plåtgarneringar

 • Skorstensbeslagningar
 • Takhuvar
 • Vindskiveplåt
 • Anslutningsplåtar m.m.

Kyrkor, kulturbyggnader

 • Koppartäckning
 • Kopparslageri
 • Skivtäckningar